Skip to: Terminologie om discriminatie en polarisatie – rondom migratie – te voorkomen

Donations Tool website

Terminologie om discriminatie en polarisatie – rondom migratie – te voorkomen

Migratie is van alle tijden en ook in die context doen woorden ertoe. Dat geldt zeker voor kinderen (van ouders) die naar Nederland zijn gekomen in de hoop op een veiligere of betere toekomst. Zij zijn in de eerste plaats kind en horen daarom ook letterlijk voorop te worden gezet. Zo bevelen we aan daar waar dat nodig is, te spreken of te schrijven over een kind in de asielprocedure, een kind dat is gevlucht, een kind met een migratieverleden.

Het afgelopen jaar sprak Defence for Children met kinderen en jongeren met en zonder verblijfsrecht over termen in het kader van migratie. Zij vertelden ons dat ze sommige woorden die in de samenleving worden gebruikt, zoals asielkind of gelukszoeker, als kwetsend ervaren. Ze worden bovendien overspoeld met berichten waarin ze worden neergezet als een bedreiging en een probleem, of waardoor ze zich buitengesloten voelen.

Gids

Met de gids wil Defence for Children de discriminatie en polarisatie aanpakken waarmee kinderen in migratie worden geconfronteerd. Negatieve framing en verkeerde informatie hebben een negatieve invloed op de betrokkenheid van zowel het publiek als professionals bij deze kinderen. Het leidt tot (een verhoogd risico op) schendingen van kinderrechten. Hoewel er daarbij vaak geen sprake is van onwil, hebben vooroordelen en misvattingen wel degelijk invloed op kinderen in migratie.

Levend document

We presenteren de gids nadrukkelijk als een ‘levend document’; onze taal is immers altijd in beweging en we staan open voor aanpassingen en aanvullingen. Waar het ons om gaat, is dat woorden gevolgen hebben, zeker in geval van kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kies je woorden daarom bewust.

Bekijk de gids

Voor de video hebben we samengewerkt met Greta, Juri, Ruzanna en Sofi. Zij hebben een migratie-achtergrond en delen hun eigen ervaring over het gebruik van woorden.

Geen ‘echte kinderen’

Voor de plaatjes op deze pagina en in onze communicatie over deze gids is gebruik gemaakt van afbeeldingen die gemaakt zijn door middel van artificiële intelligentie. Dit betekent dat een computeralgoritme is gebruikt om het beeld te maken. Het betekent ook dat de kinderen op de foto’s geen echte kinderen zijn. Hier hebben we doelbewust voor gekozen: zo hoeven we geen stempels te plakken op kinderen die hier last van kunnen hebben, nu of in de toekomst.